Uncategorized

Landschapsarchitect van BTL, de vormgever van een natuurlijk landschap

Een landschapsarchitect van BTL vormt het landschap op innovatieve wijze om de oorspronkelijke flora en fauna te laten terugkomen in het ontwerp voor de huidige tijd. Kennis komt hierbij samen met creativiteit en vindingrijkheid. Uitgangspunt is een gedegen kennis van alle facetten die een landschapsontwerp tot een geheel maken. 

Kennis samengebracht met creativiteit

Zo hebben de landschapsarchitecten een gedegen ecologische kennis van bijvoorbeeld het bodemleven. De grond en de bodem is natuurlijk letterlijk de basis van een ontwerp. Kennis van deze bodem en de mogelijkheden voor vegetatie is essentieel. Verder is een landschapsarchitect expert op het gebied van aanplanting. Hij of zij bouwt hierbij voort op de jarenlange ervaring van BTL als groene aannemer, maar is ook de hoogte van nieuwe trends en ontwikkelingen op het gebied van aanplanting. Naast een brede ecologische kennis heeft de landschapsarchitect ook de nodige know-how over infrastructuur. Zo past een weg of kanaal ook in het ontwerp. De weggebruiker beleeft het nieuw aangelegde landschap op een eigen manier. Een landschapsontwerp is altijd afgestemd op de eisen van een wegontwerp en het civieltechnische plan. Verder zijn de wensen en de ideeën van bewoners of gebruikers van een gebied een belangrijk uitgangspunt om mee rekening te houden in de ontwerpfase.

Het kanaalgebied bij Oirschot is een goed voorbeeld van de werkwijze van de landschapsarchitecten van BTL. Dit gebied was eigenlijk een loze doorgang, waar weinig te beleven viel. BTL  heeft bij het ontwerp gekeken hoe het landschap iets van de oorspronkelijke natuur terug kon krijgen. Met die gedachte werd de nieuwe plek gecreëerd die ook voor recreatie gebruikt kan worden. Het is nu tot grote tevredenheid van omwoners ook een wandelgebied geworden. De landschapsarchitect heeft zo een gedegen kennis van natuur, bodem en ecosystemen toegepast in een innovatief ontwerp.